filipsalo
@filipsalo
Oct 3, 2021
2.0
"Banan ligger precis bredvid järnvägsspår, lätt att råka kasta ut på spåren. Vore grymt om man kunde lösa lite mark i ådala, finns potential för en helt fantastisk dg bana där i sluttningarna."